Vertrouwenspersoon

JVOZ vindt het belangrijk dat iedereen binnen de opleiding zich veilig voelt en met plezier zijn of haar sport kan beleven. Daarom doen we er alles aan om gewenst gedrag te stimuleren en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Mocht er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden, hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen de opleiding waar je terecht kunt voor een gesprek. 

Binnen onze opleiding is dat Thijs Rentier. Via onderstaande gegevens kun je contact met hem opnemen. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is iemand die beschikbaar is om op een laagdrempelige manier te praten over zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag binnen de opleiding. Dit kan bijvoorbeeld gaan om pesten of discriminatie. De VCP biedt een veilige omgeving waarin je je verhaal kunt doen. De VCP is er niet om te oordelen, maar om te luisteren en te adviseren. We bespreken samen welke mogelijkheden er zijn om met de situatie om te gaan. De VCP zal de melding niet zelf inhoudelijk behandelen.

De VCP heeft een meldplicht aan het bestuur. In principe kan dit anoniem, maar in uitzonderlijke gevallen kan de anonimiteit niet worden gewaarborgd. Denk hierbij aan ernstig geweld of seksueel misbruik.

Contact

Aanwezig op donderdag in het JVOZ home van 14.00 tot 17.00 uur.
Mail: Info@thijsrentier.nl
Tel. Nr.: 0627481026
Meer informatie over een veilig sportklimaat: www.centrumveiligesport.nl