Samenwerkings partners

Scheldemondcollege

Korte lijntjes tussen het Scheldemond College en JVOZ
Spelers en speelsters die in de opleiding van JVOZ zitten gaan verplicht naar het Scheldemond College in Vlissingen waar ze het vmbo, mavo, havo of vwo volgen. Voor de vervolgopleidingen in het MBO en HBO worden uitzonderingen gemaakt.
Spelers en speelsters trainen 4x per week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) anderhalf uur na schooltijd. De trainingstijden sluiten aan op de lestijden van de school. Goed contact en korte lijntjes tussen de school en JVOZ zijn erg belangrijk. Niels Slager Hoofd Opleidingen JVOZ en werkzaam bij het Scheldemond College heeft veel contact met de coördinatoren van de school en de trainers van JVOZ. Is er bijvoorbeeld afwijkend gedrag of mindere schoolprestaties dan wordt in overleg gekeken naar mogelijkheden om dit te verbeteren. Dit kan resulteren in extra aandacht tijdens trainingsuren waardoor iemand minder kan trainen. Diverse spelers en speelsters krijgen uitnodigingen voor een stage bij een BVO of een activiteit bij de KNVB. In overleg met de topsportcoördinator krijgen zij dan verlof. Je voetbaltalent ontwikkelen is belangrijk maar een diploma halen ook. Door deze samenwerking krijgen beiden de juiste aandacht en wordt er zoveel mogelijk uit de spelers/leerlingen gehaald.

Feyenoord

JVOZ en de Feyenoord Academy hebben sinds mei 2023 een exclusieve samenwerking voor Zeeland en zullen de komende twee jaar intensief samenwerken op het gebied van ontwikkeling van Zeeuws voetbaltalent. De komst van de Feyenoord Academy naar JVOZ betekent nieuwe mogelijkheden voor onze talenten én trainers!

‘De afgelopen jaren hebben we altijd goed contact gehouden met de mensen van JVOZ en we zijn dan ook erg blij dat dit er uiteindelijk toe heeft geleid dat we overeenstemming met elkaar hebben bereikt’, zegt Remco Heerkens, Coördinator Academy Partners van Feyenoord. ‘Wij hopen door de samenwerking een grote bijdrage te leveren aan talentontwikkeling in Zeeland. Naast het vele talent dat hier rondloopt, is een ander mooi gegeven dat er veel Feyenoord-supporters in de provincie wonen.’

‘Door middel van de samenwerking met de Feyenoord Academy hebben we als JVOZ de ideale partner gevonden en JVOZ is daarmee de tiende officiële Academy Partner van Feyenoord. Door de samenwerking met deze partners draagt Feyenoord bij aan de ontwikkeling van het totale Nederlandse voetbal. Niet alleen de voetbaltechnische kennis, maar ook de expertise op het gebied van bijvoorbeeld voeding, videoanalyse en medische begeleiding wordt via workshops en demonstratietrainingen op die manier gedeeld met coaches en kaderleden van topamateurverenigingen.