Certificering JVOZ als Regionale Jeugdopleiding verlengd

De KNVB en NMC Bright hebben JVOZ opnieuw de status van Regionale Jeugdopleiding toegekend. Eugène Fagg, voorzitter van JVOZ, heeft tijdens het congres van de KNVB op 2 februari op het Scheldemond College het behaalde certificaat in ontvangst mogen nemen.

JVOZ beschikte eerder al over deze status en die wordt nu voor een periode van drie jaar verlengd. Met de status van Regionale Jeugdopleiding wordt bevestigd dat JVOZ voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen van de KNVB. Het ontvangen auditrapport bevat daarnaast een aantal aanbevelingen om de komende jaren aan te gaan werken.

Daarnaast is aan JVOZ een ‘Good Practice’ toegekend. Een Good Practice is onderscheidend en inspireert andere verenigingen in de regio. Op die manier draagt het bij aan het beter opleiden van meer jeugdspelers. JVOZ heeft deze ontvangen voor de Voetbalschool en de samenwerking met Zeelandia Middelburg.

Oordeel van het auditteam

De manier waarop JVOZ zich inzet voor een grote(re) groep jeugdspelers uit de regio wordt door het auditteam gezien als zeer positief. De samenwerking met Zeelandia Middelburg is inspirerend en uniek in de regio.

Het auditteam oordeelt dat de Good Practice bijdraagt aan de ontwikkeling van een grote groep kinderen in Zeeland én aan de ontwikkeling van de spelers in de JVOZ-opleiding en heeft daarom besloten om deze toe te kennen aan JVOZ.

Het Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen van de KNVB kent vier niveaus: internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. De jeugdopleiding wordt getoetst aan de hand van twaalf kwaliteitscriteria zoals: beleid en bestuur, teams, kader, training- en wedstrijdprogramma, ontwikkeling spelers en trainers, talentherkenning- & identificatie, talentontwikkeling en leerklimaat.

Eugène Fagg: “We zijn als JVOZ trots dat we het predicaat van Regionale Jeugdopleiding ook de komende jaren mogen blijven voeren. Het bevestigt dat onze technische staf continu blijft investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. We willen daarmee een voorbeeld en samenwerkingspartner zijn voor andere verenigingen in de regio. Niels, Istvan en Joshua bedankt voor alle inspanningen om dit traject samen met NMC Bright weer te doorlopen!