Trainers laten zich inspireren tijdens congres

Op woensdag 15 november organiseerde JVOZ in samenwerking met Skills & Control in het Omnium in Goes een voetbalcongres voor de Zeeuwse trainer én liefhebber. Veel van onze trainers waren dan ook aanwezig en beleefden een leerzame avond.

De eerste spreker was Rogier Veenstra, oud-trainer en technisch coördinator van JVOZ. Hij sprak over zijn eigen loopbaan en het opleiden van spelers bij Excelsior Rotterdam. De club waar de Middelburger nu actief is als hoofd jeugdopleiding. Rogier vertelde dat hij ons nieuwe opleidingsprogramma, dat afgelopen seizoen bij JVOZ is geïmplementeerd, als rode draad heeft genomen voor de hervormingen binnen de opleiding van Excelsior. Iets wat we binnen JVOZ als een mooi compliment kunnen en mogen zien. Rogier nam de aanwezigen daarna nog mee naar de praktijk door wat trainingsbeelden van Excelsior te delen. Inspirerend om weer ideeën voor nieuwe vormen op te doen.

Henk Fraser was de tweede spreker van de avond. Fraser is op dit moment actief als hoofdtrainer van eredivisionist RKC Waalwijk. Hij ging vooral dieper in op zijn eigen carrière als trainer én speler en hoe deze twee met elkaar verbonden zijn. Hierna kropen we naar het puntje van ons stoel en inspireerde hij de aanwezigen met wat trainingsbeelden van hoe men de opbouw bij RKC Waalwijk traint.

De laatste spreker was Martijn Leonard. Hij behandelde het onderwerp voetbalvoorkeuren en flow. Ontegenzeggelijk het onderwerp waar de meeste aanwezigen geprikkeld en geïnspireerd door zijn geraakt. Hij liet doormiddel van veel beelden zien dat er een groot verschil is tussen de voorkeuren van spelers. Zo kun je onderscheid maken in een horizontale of verticale voorkeur van een speler. De ene speler is veel nauwkeuriger met passing van de zijkant terwijl andere spelers veel nauwkeuriger zijn als men de bal ontvangt vanuit een verticale lijn. Dit alles heeft met lichaamsvoorkeuren te maken. Hiermee word je geboren. Door dit soort zaken te leren herkennen bij spelers kunnen wij ze nog meer helpen in hun ontwikkeling en er gebruik van maken tijdens de training. Onze O13-trainer Aloys Lockefeer heeft hier direct gevolg aan gegeven, door een cursus te volgen op dit onderwerp!

Een mooie leerzame avond waar wij als staf binnen onze eigen provincie zeer goed vertegenwoordigd waren en waar we allen weer geïnspireerd zijn door verschillende sprekers. Iets wat we weer mee kunnen nemen in ons dagelijks werken bij JVOZ.