Het Scheldemond College en JVOZ verlengen samenwerking

Maandag 8 januari 2024 was het zover. De directeur – bestuurder van Scheldemond, Frank Neefs, en Eugène Fagg, voorzitter JVOZ , ondertekenden een nieuwe samenwerkings-overeenkomst.

Vanaf de oprichting van de JVOZ in 2004 is er een innige samenwerking tussen beide partijen.

Een Top Jeugdvoetbalopleiding kan eigenlijk niet zonder een Topsporttalentschool en een Topsportschool niet zonder Topsporttalenten. Het haalt het beste in elkaar en in de (voetbal)talenten naar boven.

Ludo Heesters, locatiedirecteur Scheldemond College: ‘We zijn trots dat we de samenwerking met JVOZ kunnen continueren en talentvolle voetballers het juiste onderwijs blijven bieden in Zeeland. Talentontwikkeling is een belangrijke pijler van onze school. We zijn een topsporttalentschool en kunnen door de manier van organiseren de extra ondersteuning bieden die topsporters nodig hebben in hun ontwikkeling zowel mentaal als fysiek. De motivatie en positieve bijdrage van sportleerlingen in de klas dragen ook automatisch bij aan de ontwikkeling van alle leerlingen. Zo gaan we ‘Samen Vooruit’.

Eugène Fagg, voorzitter JVOZ en in een vorig leven directeur van het Scheldemond College: ‘Ik herinner me nog heel goed dat de broertjes de Nooijer in 2004 aan mijn bureau kwamen om te onderzoeken of we iets voor elkaar konden betekenen. Het was voor beide partijen een sprong in het diepe. Scheldemond had net de status van LOOT school, waardoor het sporttalenten extra kon faciliteren, dus gingen we deze uitdaging graag aan. Iets waarvan we nooit spijt hebben gehad’.

JVOZ is heel blij dat Scheldemond het mogelijk maakt om deels onder schooltijd te kunnen trainen, dat er goede begeleiding is vanuit de topsportcoördinatoren van de school, dat Hoofd Jeugd Opleidingen Niels Slager ook in dienst is van de school zodat er sprake is van korte lijntjes als dat nodig is, dat docenten (meestal) begrip hebben voor de (extra) inspanningen die onze talenten moeten leveren, dat er gebruik gemaakt kan worden van het gebouw indien nodig.

Daarnaast is er vanuit Scheldemond ruimte voor flexibiliteit, zoals bijvoorbeeld bij oefenwedstrijden of oefenstages voor spelers bij onze nieuwe samenwerkingspartner Feyenoord. Het is een duidelijke win – win situatie geworden.

JVOZ is onlangs bekroond met een plaats in de top 15 (van de 800 opleidingen in Nederland) als beste jeugdvoetbalopleiding en dat is mede te danken aan de goede verstandhouding met het Scheldemond College. We zijn dan ook erg verheugd met de continuering van onze samenwerking! Door de ondertekening van dit nieuwe contract kunnen beide partijen weer jaren vooruit en spreken we ons vertrouwen uit voor de toekomst, in het belang van onze Zeeuwse talenten!